Program

  • stag_lyze
  • stag_bezky
  • stag_cyklistika
  • stag_vylety
  • stag_sdetmi
  • stag_relax
  • stag_poceste


- Dvůr Králové (30 km)                                                                    http://www.mudk.cz

Novější pohled dává vznik města do souvislosti s jeho polohou nedaleko hranic se Slezskem. Na tomto příhraničním území byl v raném středověku neosídlený hluboký hraniční hvozd, který tvořil přirozenou hradbu našeho státu. Když však tímto hvozdem roku 1110 prošla polská vojska Boleslava III., vznikla zde nová vojenská stezka, jejíž trasu bylo nutné opatřit strážnými body. A tak nejen z bezpečnostních důvodů vznikla pravděpodobně ve druhé polovině 12. století osada Dvůr s kostelíkem. Byla zřejmě jednou z několika osad vzniklých podél této nové cesty od opevněného Miletína na slezskou stranu při důležitých přechodech přes vodu. S tím souviselo následné postupné osidlování tohoto území, které zřejmě v případě Dvora postupovalo z Miletína. První písemná zmínka o Dvoru je z roku 1270. V latinsky psaném listu ze dne 27. července, vydaném v Miletíně ohledně sporu mezi faráři Hořic a Miletína o farní právo, je mezi svědky uveden královédvorský plebán „Gottfridus de Curia“. S latinským označením Dvora jako Curia se setkáváme i v následujících letech. Objevuje se však také německé označení „Hof“, prvně v roce 1316. Český název „Dwuor“ je doložen až v roce 1421. Toto pojmenování souvisí pravděpodobně s knížecím dvorcem, který tu vznikl, zřejmě v blízkosti kostela.

Zoo Dvůr Králové  (35 km)                                             http://www.zoodvurkralove.cz        

Letní sezóna byla zahájena 27. 4. 2013, letos Africké safari jinak!

- Vrchlabí (40 km) - Historie města Vrchlabí je nedílně spjata s dějinami osidlování Krkonoš – nejvyššího českého pohoří. České (původně Werchlab, Wrchlab) i německé jméno (Hohenelbe asi z roku 1518) města souvisí s jeho polohou na horním toku Labe, nejstarší latinský název Albipolis s Labem a jeho latinským pojmenováním Albis (Bílé) právě tak.

Zámek - Dominanta města. Stavbu v roce 1546 započal Kryštof Gendorf z Gendorfu. Postaven v renesančním slohu, patří k prvním stavbám svého druhu v Čechách. Pro návštěvníky volný přístup pouze do vstupní haly, kde je možno vedle intarziemi zdobenými dveřmi spatřit obrazy posledních ulovených krkonošských medvědů Z původního zařízení zbývá nejvzácnější památka – renesanční kachlová kamna v bývalém rytířském, dnes ve velkém zasedacím sále. Dominují zde velikostí i výzdobou, jsou jedním z prvních příkladů využití majoliky v českých zemích.  Zámecký park - Založen spolu s výstavbou zámku, původně okrasná zahrada, která přecházela do volné přírody. Zámecká hrobka –  Hrobka se nachází přímo pod kaplí, roku 1892 do ní byl uložen manžel hraběnky Luisy Heřman, o patnáct let později sama hraběnka. Po druhé světové válce kaple sloužila jako modlitebna československé husitské církve.

Klášter augustiniánů - Založen roku 1705 Maxmiliánem z Morzinů. Barokní architektura s prvky klasicismu, dokončen roku 1725, architekt Rakušan Matyáš Auer. Kostel vysvěcen královéhradeckým biskupem Mauriciem Adolfem Karlem z Pharsalu. Kostel slouží zejména jako koncertní sál, který disponuje výbornou akustikou.

Chrám svatého Vavřince - Stojí na místě jednolodního gotického kostela ze 14. století. Autorem projektu je pražský architekt Stephan Tragl, stavby v novogotickém stylu se ujal místní stavitel Eduard Zirm. Původní kostel byl zbořen roku 1886, nový chrám se otevřel o tři roky později. Zasvěcen je sv. Vavřinci.

Symboly našeho města – kostel a za ním hora Žalý.Kostelní věž - Sem byly z původního kostela přeneseny kamenné reliéfy s erby a iniciálami manželského páru Viléma Miřkovského ze Stropčic a Rosiny Bockové z Hermsdorfu z roku 1599.

Staré zvony podlehly rekvizici v roce 1942. Až do konce století byl kostel bez zvonů, nyní se honosí třemi novými, které mohly být pořízeny díky veřejné sbírce a sponzorským darům.

Mariánský morový sloup - Stojí nedaleko kostela, jižně od něj.

Děkanství – Fara – Barokní budova nedaleko kostela pochází z let 1739-1740. V roce 1766 zde během jedné ze svých inspekčních cest údajně na několika otepích slámy přenocoval císař Josef II. Mísa, na které vrchlabské měšťanky nabídly panovníkovi koláče, se dlouho uchovávala jako vzácná památka.

Historické domy č.p. 222, 223, 224 - Najdeme je západně od chrámu sv. Vavřince přes hlavní ulici. Jsou příkladem zdařilé rekonstrukce, která proběhla v letech 1976-1981. Patří mezi nejstarší zachované městské stavby, na štítové desce totiž řemeslníci nalezli iniciály WR a letopočet 1623. Jsou příkladem architektury krkonošských a podkrkonošských měst, kdy podloubí na náměstích a hlavních ulicích tvořilo ochranu před rozmary počasí a sloužilo jako místo, kde své zboží nabízeli řemeslníci, kteří v domech žili a pracovali. Domy patří Správě KRNAPu a najdeme v nich hlavní informační středisko, výstavní síň a jednu z expozic muzea.

Stará radnice - Skrývá se pod č.p. 210 asi 100 m jihovýchodně od chrámu sv. Vavřince. Patří mezi nejstarší stavební památky města. Přízemní část je zděná, roubené patro podpírají čtyři pískovcové sloupy s hlavicemi tesanými do jónského tvaru. Zvláštností domu je, že je do ulice obrácen podloubím při podélné straně.

Prý nejstarší zachovalý vrchlabský obytný dům. Zámecká komnata se nachází za třemi okny v patře.Dům se sedmi štíty - Najdeme ho v centru města na břehu Labe nedaleko nového komplexu budov s hotelem Gendorf. Nejstarší vrchlabský dům se podobá vesnické chalupě přizpůsobené městskému životu. Dlouho patřil rodině ševce Schreiera. Ojedinělá podoba domu je dána snahou o co nejlepší využití všech prostor. Nejzajímavější místností je podkrovní světnice, jejíž bedněné stěny a strop zdobí pestrobarevné malované pásy s rostlinným a geometrickým vzorem. Trámy a veřeje mají připomínat červený kararský mramor. Neznámý tvůrce napodobuje zámeckou místnost. Ze sedmi štítů se jich dodnes zachovalo šest.

První městská lékárna - Vznikla v souvislosti se zánikem klášterní lékárny (1782).

Stará kovárna se zvoničkou v Hořejším Vrchlabí - Spatříme ji kousek za odbočkou směrem

Sv. Jan Nepomucký.

na Benecko (pod novým mostem obchvatu). Je chráněnou kulturní památkou a patří mezi nejcennější stavby tradiční krkonošské architektury.

Starý most - Významná technická památka se nachází nedaleko polikliniky na červené turistické trase mezi centrem města a autobusovým a vlakovým nádražím.

- Zámek Kuks                                                                                     http://www.kuks.cz

Obec najdete v malebném Podkrkonoší, v tichém sevřeném údolí horního toku Labmapa kraje kukse, mezi městy Jaroměř a Dvůr Králové cca 145 km severovýchodním směrem od Prahy na hlavním silničním tahu z Hradce Králové do Krkonoš. Hospital Kuks je bývalý klášter se špitálem a kostelem Nejsvětější Trojice a hrobkou rodiny Sporck. Lázeňský zámeček stál na protilehlém svahu, nad schodištěm, které se dochovalo. Z původního lázeňského areálu zůstalo jen torzo – Hospital, schodiště k bývalému zámečku a několik lázeňských budov. Hospital je dnes nejvýraznější dominantou památkové rezervace Kuks. Prohlídka barokního komplexu zahrnuje historickou expozici, barokní lékárnu z roku 1743, druhou nejstarší v ČR, lapidárium soch M. B. Brauna, kostel a zahradu.

- Stachelberg                                                                                     http://www.stachelberg.cz

Stachelberg tvořil součást pohraničního opevnění proti hitlerovskému Německu. Byl rozestavěn v říjnu 1937 jako největší československá dělostřelecká tvrz a jedna z největších pevností svého typu v celosvětovém měřítku. Jeho výstavbu přerušila mnichovská dohoda a odstoupení pohraničí Německu v říjnu 1938. Měl mít 12 objektů (bunkrů) spojených rozsáhlým podzemím. Za necelý rok výstavby se podařilo vylámat podzemní prostory a na povrchu vybetonovat jeden bunkr.

V Hradci Králové Vám doporučujeme navštívit  např.            http://www.hradeckralove.org

Obří akvárium                                                                              http://www.obriakvarium.cz

Hrajicí schody - Velmi zajímavé místo pro Vaše oči a hlavně uši. Hrajicí schody vydávají relaxační zvuky, připomínající zvuky jako když foukáte na hrdlo láhve nebo flétnu a to díky vzduchovým průtahům vedeným částmi schodiště. Mezi schody jsou také lavičky, kde můžete posedět a zaposlouchat se do zvuků větru. Hrající schody naleznete naproti zimnímu stadiónu v nově opravené části bývalého starého pivovaru, dnes se místo nazývá Regio centrum Nový pivovar. Dále nezapomeňte navštívit třeba

Hvězdárnu                                                                                               http://www.astrohk.cz

a v Liberci nezapomeňte navštívit..                                                  http://www.liberec.cz/cz

Centrum Babylon                                                                  http://www.centrumbabylon.cz

Sportpark Liberec                                                                http://www.sportparkliberec.cz

Botanická zahrada                                              http://www.botanickazahradaliberec.cz

A dále třeba Muzeu motoristické historie, novou synagogu, Ještěd či Severočeské muzeum.